banner

Start Bilder Skistar Snötorget 2010

Skistar Snötorget 2010


Snötorget i Sälen får en ny sliprobot

Snötorget får hösten 2010 en ny sliprobot; Crystal Diamond, dubbla stenar (160 mm), kant, hängning och valla. Kapacitet ca 50 par/timme.
Även en belagsmaskin, P-tex Master levererades vid samma tillfälle.

Bilder från leverans, installation och utbildning: